Kennisbank

Hoe een zonnecel energie uit zonlicht haalt

AfbeeldingSiliciumcellen

In een zonnecel wordt zonlicht omgezet in een elektrische stroom. In zonlicht zitten pakketjes energie. Die pakketjes noemen we fotonen. In de zonnecel zitten piepkleine bouwsteentjes met een negatieve lading. Die bouwsteentjes noemen we elektronen. Wanneer de zon op de zonnecel schijnt, geven de fotonen hun energie aan de elektronen. De elektronen komen daardoor in beweging. De elektronen, die eerst tussen de twee plaatjes zaten, stromen nu naar het linker plaatje (-). De elektronen komen in een metalen draad en ‘stromen' door de draad van – naar +. Als meerdere elektronen in dezelfde richting bewegen, ontstaat er een elektrische stroom. Met deze elektrische stroom kun je een lamp laten branden of een ander elektrisch apparaat laten werken.

Foto links Siliciumcellen
Vakgebied
techniek