Vuistbijl
?
Paleolitische vuistbijl. Picardie, Frankrijk. Coll. nr. 206114

Vuistbijl

Die kennis nam hij mee en gaf hij door, van generatie op generatie. In alle delen van de wereld zijn stenen werktuigen gevonden. De basis voor de collectie prehistorische artefacten van het Museon werd vroeg in de twintigste eeuw gelegd. Sinds de verwerving van de privéverzameling van amateurarcheoloog Ad Wouters in 1994 is het op dit gebied een van de grootste collecties van Nederland. 

Deze vuistbijl werd door Ad Wouters in Frankrijk verzameld.
Overigens is het werk van Wouters niet onomstreden. In 2018 is onderzoek verricht aan specifieke artefacten die Wouters in Nederland heeft gevonden. In elk geval een deel van zijn verzameling wordt als vervalsing beschouwd.

Naar boven