Ontdek het in het Museon
?
Ontdek het in het Museon

Educatie in het Museon

Ontdekken en zelf doen


 

One Planet

Impressie van de tentoonstelling One Planet over de 17 Global Goals:

Als interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering wil het Museon mensen inspireren om de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Het Museon realiseert deze missie door leerlingen en reguliere bezoekers een dynamische, museale leeromgeving aan te bieden. Als intermediair voor cultuureducatie vormt het Museon daarmee een belangrijke aanvulling op het formele onderwijs.

De interactieve tentoonstellingen combineren de modernste presentatietechnieken met collecties op het gebied van natuur, cultuur en wetenschap. Deze verzamelgebieden sluiten aan op de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en techniek etc. De grote variëteit aan onderwerpen en hoge belevingswaarde maken een bezoek aan het Museon tot een boeiende en leerzame ervaring. Jaarlijks nemen tienduizenden leerlingen deel aan de educatieve programma’s in het Museon.

Interdisciplinaire aanpak

Onze programmamanagers zijn, naast beheerders van collecties, ook docenten. Zij ontwikkelen zowel tentoonstellingsconcepten als de daaraan gekoppelde lesprogramma’s. Hiermee is een optimale kennisoverdracht en hoge kwaliteit van educatie gegarandeerd. De specialisten van het Museon hanteren een interdisciplinaire aanpak bij het ontwikkelen van nieuwe educatieve producten en stimuleren ‘ontdekken en zelf doen’.

Vraaggericht

Het Museon werkt daarbij vraaggericht. Ontwikkelingen in het onderwijs, de leerplannen, de kerndoelen en wensen uit het onderwijs zijn mede bepalend voor de programmering. Marktonderzoeken, klankbordgroepen, museumlesevaluaties en intensieve persoonlijke contacten met het onderwijs leveren inzichten op over de specifieke behoeften van de diverse doelgroepen.

Altijd actueel

Reagerend op de snelle ontwikkelingen in de samenleving en de wetenschap, actualiseert het Museon de programmering en de presentaties voortdurend. Naast een aantal wisselende tentoonstellingen worden regelmatig nieuwe themazalen ingericht, waar nieuwe, speciaal ontwikkelde lessen worden gegeven.

Naar boven