Kennisbank

Allosaurus

AfbeeldingAllosaurus, collectie Museon. Herkomst: Morrison Formatie, Utah, Verenigde Staten. Ouderdom: Jura Periode, 155 tot 148 miljoen jaar

Let op: de Museon Allosaurus is momenteel niet te zien in de tentoonstelling!

De Allosaurus van het Museon is 8 meter lang en bij de kop 3,30 meter hoog. De heupen bereiken een hoogte van 2,70 meter. De Allosaurus is gevonden op het grondgebied van een “private ranch” op de grens van Utah en Wyoming in de Verenigde Staten, dertig kilometer ten oosten van de plaats Jensen.

Bijna compleet
Onze Allosaurus is behoorlijk compleet gevonden. Van de ontbrekende delen zijn van een andere allosaurus afgietsels gemaakt. Het betreft een onderkaakhelft, enkele delen van de poten, een aantal ribben en de uitsteeksels van een aantal wervels die maar zelden bewaard blijven. De rest, dus ook alle tanden, van de Allosaurus is helemaal origineel.

Van vondst tot skelet
Het prepareren was een enorm werk. Zo moest het bekken uit keiharde zandsteen uitgeprepareerd worden. De moeilijkheid hierbij is dat het fossiele materiaal ongeveer even hard is als het gesteente waaruit de botten moesten worden vrijgemaakt. In zo'n geval is de overgang tussen bot en steen lastig vast te stellen en wordt het uitprepareren een zeer tijdrovende bezigheid. De halswervels zaten verborgen in kleisteen. Dat gaf weer andere problemen bij het uitprepareren, namelijk dat ze nogal vervormd waren. De preparateur heeft ze schitterend weten te reconstrueren en een zwak S-vormig gebogen nek gemaakt. Deze vorm is bekend van eerder gemaakte reconstructies. De Allosaurus is opgesteld in een actieve houding, alsof het skelet wegloopt.

Bruin
Het skelet is overwegend bruin vanwege het aanwezige ijzeroxide (roest). Maar er zijn ook wittige vlekken zichtbaar op het fossiele materiaal. Deze vlekken zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een onbekend mineraal dat bij het uiteenvallen een deel van het ijzeroxide heeft opgelost waarbij de vlekken zijn ontstaan.

Waar werd de Allosaurus gevonden?
De Allosaurus van het Museon is gevonden in de wereldberoemde Morrison Formatie. Het is een afzetting die tussen 155 en 148 miljoen jaar geleden is gevormd in het centrale deel van de Verenigde Staten. De Morrison Formatie beslaat een oppervlak van 1,5 miljoen km². Deze afzettingen zijn gevormd in een tijd waarin het klimaat veel warmer was dan nu. Tot op 60° noorderbreedte (thans de zuidpunten van Groenland en Finland) heerste er een subtropisch klimaat. Er zijn aanwijzingen dat er ook droge seizoenen waren.
In het zuidelijk deel van de Morrison Formatie vinden we zandstenen die als duinen in een woestijn zijn gevormd. Iets noordelijker bestaat de Morrison Formatie uit afzettingen die zijn neergelegd door meanderende rivieren. Zij hebben sporen achtergelaten in de vorm van zandige stroomgeulen. In deze rivierafzettingen is de Allosaurus gevonden.

Depot
Momenteel staat de Museon Allosaurus in ons depot en is helaas niet te zien. Binnenkort staat hij weer voor iedereen zichtbaar in het Museon.

Foto links Allosaurus, collectie Museon. Herkomst: Morrison Formatie, Utah, Verenigde Staten. Ouderdom: Jura Periode, 155 tot 148 miljoen jaar
---
Het fossiel na aankomst in Den Haag

Het fossiel na aankomst in Den Haag

---
De vindplaats van de Allosaurus

Vindplaats van de Allosaurus: de Morrison Formatie

Vakgebied
natuur