Activiteit

One Planet, One Humanity

 

Op 30 maart 2017 organiseert Walk of Hope een wandeling in Den Haag. Hieraan voorafgaand vind in het Museon een speciaal evenement plaats rondom het thema ”One planet One humanity”. Het evenement wordt georganiseerd door The Walk of Hope, de Haagse Brug en het Museon en zal worden bijgewoond door Sri M, initiatiefnemer van de Walk of Hope, sociaal hervormer, vredesactivist, leraar en grondlegger van Manv Ekta Mission (letterlijk vertaald: Missie voor eenheid van de mensheid).

Sri M spreekt over: ‘Can we still strive towards Oneness of Humanity in today’s world?’ (Kunnen we in de wereld van vandaag nog steeds streven naar eenheid van de mensheid?). Adama Dieng, onder-secretaris-generaal en speciaal adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor de preventie van genocide, is gastspreker en zal tijdens het evenement een toespraak houden over: ‘Towards Oneness-Prevention of discrimination, hatred speech and violence’ (Naar eenheid in het voorkomen van discriminatie, haatzaaien en geweld). De bijeenkomst is bedoeld als forum voor het informeel, interactief en open uitwisselen van ideeën.

Voettocht in Den Haag
Op 30 maart 2017 organiseert Walk of Hope een wandeling in Den Haag. De tocht heeft als doel de boodschap van geweldloosheid, tolerantie en vrede onder de deelnemers te verspreiden en richt zich vooral op jongeren, met name op studenten en leerlingen. Het motto is: ‘Eenheid van de mensheid’. Hiermee wordt het idee uitgedragen dat wat ons als mensheid verbindt veel wezenlijker is dan wat ons scheidt en dat wederzijds begrip en dialoog tot meer tolerantie leiden, waarbij we het welzijn van anderen steeds meer als ons eigen welzijn zien. Jongeren nemen binnen dit initiatief een centrale plek in; bijna duizend studenten zullen samen met docenten en andere deelnemers voor de Eenheid van de mensheid lopen. De volgende onderwijsinstellingen nemen aan de tocht deel: The International School of the Hague, de Europese School en ROC Mondriaan.

Programma:
16:00 korte film over Walk of Hope
16:05 Hague Talks Youth
16:25 Adama Dieng
16:35 Khaled Bentounes
16:45 Sri M
17:05 discussie
17:30 informele receptie met de Haagse Brug
18:15 einde

 

Informatie over de programma’s is hier te vinden: www.europe.walkofhope.in en www.facebook.com/WalkOfHope2017.

Voor meer informatie en verzoeken uit de media kunt u contact opnemen met Hanna Mitra Rambaran, mitrambaran@gmail.com, mobiele telefoon: 0641 84 04 34 (Media Relations, Walk of Hope Team Den Haag)

---
Sri M

Sri M

Walk of Hope
Wanneer

29 march 2017

Tijd

16:00

Trefwoorden
cultuur