Activiteit

De Noord-Duitse baksteengotiek: pracht en praal in de ‘steenrijke’ Hanzesteden

 

Audiovisuele presentatie door docent kunstgeschiedenis Tieleke Huijbers.

Vanaf de 13de eeuw sloot in Noord-Europa een groot aantal steden -het eerst langs de Oostzeekust, later ook ver daarbuiten-  zich aaneen in een handelsverbond: de Hanze (of Hansa, een oud Duits woord dat ‘groep’ betekent). Ze beschermden hun eigen belangen, zo nodig met militaire middelen, en werden letterlijk ‘steenrijk’ door de handel in huiden, vis, zout, barnsteen en nog veel meer. De prachtig gedecoreerde bakstenen koopmanshuizen, gildehuizen, stadhuizen en kerken in steden als Lübeck, Stralsund of Rostock laten op uitbundige wijze die rijkdom zien. Je houdt het niet voor mogelijk wat er met baksteen allemaal mogelijk blijkt…
 

Wanneer

dinsdag, 6 maart 2018

Tijd

13:30 uur

Trefwoorden
cultuur