Activiteit

Het land van de Grote vuurvlinder: Noordwest Overijssel en Zuidoost Friesland

Afbeelding: de unieke paring van de grote vuurvlinder (Foto: Philip Friskorn)

Audiovisuele presentatie door natuurfotograaf Philip Friskorn

Er zijn in Europa vier soorten Grote vuurvlinders, de grootste soort leeft in het moeras van de Weerribben in Overijssel en in de Rottige Meente in Zuidoost Friesland. Ooit leefde deze grootste soort, genaamd Batava, ook in het zuiden van Engeland. Daar is deze prachtige vlinder al meer dan 150 jaar uitgestorven door de drooglegging van moerassen. Wereldwijd komt de soort uitsluitend voor in de Weerribben en in de Rottige Meente, het grootste laagveenmoeras van Noordwest Europa en is daardoor een absolute inheemse diersoort. Hier moeten we dus heel zuinig op zijn! Maar er is zoveel meer in dit unieke gebied. De otter is in 2002 in de Weerribben geherintroduceerd en heeft zich vanuit hier over het hele land verspreid. En de rijkdom aan libellensoorten; er is geen plek in Europa waar zoveel soorten op één plek voorkomen als in de Weerribben. Het baggeren van turf heeft vorm gegeven aan het landschap en is dus door mensenhand ontstaan.. Deze activiteit werd gevolgd door de rietcultuur. In al deze spannende landschappen leven zoogdieren, reptielen, bijzondere vogels en insecten. In het voorjaar en de zomer tref je er typische moerasvegetatie aan. Dit alles is te horen en te zien in het verhaal over ‘Het Land van de Grote vuurvlinder’.

Foto links de unieke paring van de grote vuurvlinder (Foto: Philip Friskorn)
---
Paring van de zwarte heidelibel (Foto: Philip Friskorn)

Paring van de zwarte heidelibel (Foto: Philip Friskorn)

---
verlandingsproces in de weerribben (Foto: Philip Friskorn)

verlandingsproces in de weerribben (Foto: Philip Friskorn)

Wanneer

dinsdag, 5 maart 2019

Tijd

13:30 uur

Trefwoorden
natuur