Activiteit

Geschiedenis en geologie van Sardinië

Afbeelding: Sardijnse discordantie bij Nebida

Presentatie van de Haagse Geologische Vereniging door fysisch geograaf Paul van Olm.

In de lezing over Sardinië gaat Paul in op de vele schitterende kanten van dit fascinerende (ei)land. Niet alleen de geologie komt aan bod, maar ook de prehistorie en de jongere geschiedenis. De plaattektoniek speelt in de ontwikkeling een grote rol, vooral de enorme  snelheid waarmee het blok Sardinië/Corsica zich in het Tertiair voortbewogen heeft om in een paar miljoen jaar een "reis" van honderden kilometers te maken, grenst aan het ongelofelijke.

Een gevolg van die snelle beweging was dat de aardkorst tot op grote diepte openscheurde, waardoor gigantische hoeveelheden lava over het eiland werden verspreid in de vorm van basaltplateaus en pyroklastische afzettingen. Ook werd toen de grote centrale vlakte, de Campidano, gevormd. Paul gaat tevens in op de geschiedenis van de mijnbouw en op de boeiende prehistorie van de trotse Nuraghi, de oorspronkelijke bewoners die jarenlang de Romeinen buiten de deur wisten te houden. Waar hebben we dat meer gehoord? Asterix?

 

Paul van Olm is van huis uit fysisch geograaf (VU). Sinds de jaren 90 begeleidt hij geologische reizen o.a. voor de Stichting "Georeizen". Hij is voorzitter van de Nederlandse Geologische Vereniging. Daarnaast is hij vrijwilliger-gids bij Het Flevolandschap m.n. voor het geologisch reservaat Van der Lijn en de gesteentetuin op Schokland.

 

De HGV-lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden van de HGV en voor bezoekers van het Museon met een geldig toegangsbewijs. Voor niet-leden die een HGV-lezing willen bijwonen: meldt u aan bij Rose Denters dentersrose@gmail.com , dan bent u van harte welkom.

Foto links Sardijnse discordantie bij Nebida
Wanneer

zaterdag, 17 maart 2018

Tijd

13:30

Trefwoorden
natuurtechniek