Activiteit

Van ijstijd tot zandverstuiving - geologie van het Gooi en omgeving

Afbeelding: Het Gooi

Tijdens deze presentatie door Sander Koopman leert u het landschap van het Gooi kennen en krijgt u inzicht in de geologische achtergronden ervan.
De laatste twee ijstijden hebben een belangrijke rol gespeeld in de vorming van het Nederlandse landschap. Het Gooi is een gebied waar we de sporen van de ijstijden veelvuldig aantreffen in de ondergrond. Terreinvormen als stuwwallen, sandrs en laat-glaciale duinen zijn hier goed zichtbaar in het landschap. In het Holoceen traden hele andere ontwikkelingen op zoals het ontstaan van de rivier de Vecht en grootschalige veenvorming. De mens heeft eveneens zijn stempel gedrukt op de geologie. Door overexploitatie van het landschap ontstonden grote zandverstuivingen. Het resultaat van al deze ontwikkelingen is een gevarieerd landschap waaraan de geologische ontstaanswijze nog goed af te lezen is.

Drs. Sander Koopman (1974) houdt zich bezig met onderzoek naar de glaciale en periglaciale geologie van het Gooi. Hij is medewerker bij Geologisch Museum Hofland, voorzitter van archeologievereniging AWN Naerdincklant en hoofdredacteur van het archeologisch tijdschrift Archeologica Naerdincklant. In het dagelijks leven is hij werkzaam als beleidsadviseur bij de ICT-afdeling van ProRail.
 

Georganiseerd door de Haagse Geologische Vereniging.
De HGV-presentaties zijn gratis toegankelijk voor leden van de HGV en voor bezoekers van het Museon met een geldig toegangsbewijs. Voor niet-leden die een HGV-presentatie willen bijwonen: meldt u aan bij Rose Denters dentersrose@gmail.com, dan bent u van harte welkom!

 

Foto links Het Gooi
Wanneer

zaterdag, 15 december 2018

Tijd

13:30 uur

Trefwoorden
natuur