Activiteit

Fossielen uit de Posidonienschiefer van Holzmaden

Afbeelding: Ichthyosaurus moeder met embryo. (Foto: Urweltmuseum Hauff Holzmaden www.urweltmuseum.de)

 

Paul Hille is een goede bekende van de HGV. Deze middag vertelt hij over de Jura-fossielen en vorming daarvan in de wereldberoemde steengroeven van Holzmaden en omgeving. Deze groeven zijn al eeuwenlang in gebruik, de gevonden fossielen waren ‘bijvangst’. Aan het eind van de negentiende eeuw ontdekte Bernard Hauff dat resten van Ichthyosauriërs met de huidafdruk bewaard gebleven waren. Dit leverde opmerkelijke fossielen op, zoals een zgn. lijkengeboorte van een Ichtyosaurus (in vele boeken afgebeeld). Hoe zag het zeeleven er zo’n 180 miljoen jaar geleden uit? Hoe was de vermoedelijke verdeling tussen land en zee? Paul Hille zal het allemaal laten zien en uitvoerig stilstaan bij de vorming van het gesteente met daarin de fossielen evenals manieren om deze te prepareren. Ter illustratie is er literatuur en een aantal fossielen. Bovendien kunnen uw eigen vondsten worden gedetermineerd.

Paul Hille (1969) verzamelt sinds 1975 fossielen. Hij is afgestudeerd in bestuurskunde en werkzaam als concerncontroller. Paul is actief als amateurpaleontoloog en heeft bijdragen geleverd aan het eerste trilobietenmuseum ter wereld: het Back to the Past Museum in Mexico. Van de fossielen fascineren hem vooral de oudste meercellige levensvormen, zoals de Ediacara fauna en de trilobieten, die later ontstonden.

 

Georganiseerd door de Haagse Geologische Vereniging.
De HGV-presentaties zijn gratis toegankelijk voor leden van de HGV en voor bezoekers van het Museon met een geldig toegangsbewijs.
Voor niet-leden die een HGV-presentatie willen bijwonen: meldt u aan bij Rose Denters dentersrose@gmail.com, dan bent u van harte welkom. Zonder aanmelding bent u niet verzekerd van toegang tot de presentatie.

Foto links Ichthyosaurus moeder met embryo. (Foto: Urweltmuseum Hauff Holzmaden www.urweltmuseum.de)
Wanneer

zaterdag, 19 januari 2019

Tijd

13:30 uur

Trefwoorden
natuur