Activiteit

“Omdat ik iets te zeggen had”; Nederlandse schrijfsters uit de 19e eeuw

Afbeelding: Amy de Leeuw (linksboven, met hoed) had ‘iets te zeggen’. Willen we dat nog steeds horen?

Lezing met projectie (aansluitend bij Internationale Vrouwendag) door Suzan van Dijk.

Regelmatig barst de discussie los: krijgen vrouwelijke auteurs niet veel te weinig prijzen? of moet juist de Opzij-literatuurprijs worden afgeschaft? Achterliggend probleem is misschien dat er niet genoeg eerbiedwaardige of aansprekende voorbeelden lijken te zijn van historisch schrijfsterschap. Het Letterkundig Museum in Den Haag kan zulke voorbeelden geven: vrouwen van wie het museumarchief al decennialang allerlei documenten bewaart. In het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is een aantal van die archiefstukken onderzocht. Het blijkt dat die schrijfsters niet alleen ‘iets te zeggen’ hadden, maar dat ze ook werden gehoord en gewaardeerd. Reden om hun werk en activiteiten eens nader te bekijken.

Foto links Amy de Leeuw (linksboven, met hoed) had ‘iets te zeggen’. Willen we dat nog steeds horen?
Wanneer

dinsdag, 8 maart 2016

Tijd

13:30

Trefwoorden
cultuur