Replica van Dmanisi schedel 4, Georgië (Foto: Paul Storm)
?
Replica van Dmanisi schedel 4, Georgië (Foto: Paul Storm)

Presentatie | za 13 nov 2021   13:30 - 16:30 uur

Zoektocht naar de evolutie van de mens; ingewikkelder dan gedacht?

Geologielezing door Paul Storm (Haagse Geologische Vereniging)

Nieuwe wetenschappelijke inzichten over de oorsprong van de mens.

Ooit konden we mijmeren over een simpele evolutionaire lijn van een aap-achtig wezen naar de mens. Maar met een opeenstapeling van ontbrekende schakels werden de denkbeelden over onze oorsprong er niet altijd eenvoudiger op. De laatste twee decennia lijkt er sprake te zijn van een revolutie van denkbeelden over onze afkomst. Nieuwe wetenschappelijke inzichten verkregen door DNA-onderzoek, fossiele vondsten en dateringen maken duidelijk dat deze zoektocht wel eens ingewikkelder kan liggen dan voorheen is gedacht. Het is tijd om stil te staan bij de vraag naar onze oorsprong.

Dr. Paul Storm heeft biologie, culturele antropologie en prehistorie gestudeerd. Hij promoveerde in 1995 aan de VU te Amsterdam en deed bij Naturalis te Leiden jarenlang onderzoek naar de evolutie van de mens in Indonesië.

Haagse Geologische Vereniging

De HGV-presentaties zijn gratis toegankelijk voor leden van de HGV en voor bezoekers van het Museon met een geldig toegangsbewijs. Voor niet-leden die een HGV-presentatie willen bijwonen: meldt u aan bij Rose Denters dentersrose@gmail.com, dan bent u van harte welkom. Zonder aanmelding bent u niet verzekerd van toegang tot de presentatie. Voor deze lezing is een coronatoegangsbewijs noodzakelijk. 

Naar boven