Cornelis Lely (Foto: Wikipedia, kunstenaar Hendrik Haverman)
?
Cornelis Lely (Foto: Wikipedia, kunstenaar Hendrik Haverman)

Presentatie | di 1 okt 2019   13:30 - 15:30 uur

Het Haagse leven van Cornelis Lely

Audiovisuele presentatie door archivaris Coos Wentholt

Het fascinerende leven van de man die ook wel de ingenieur van het nieuwe Nederland wordt genoemd.

In 2018 was het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet werd getekend. Er werd hiermee een belangrijke stap gezet in de bescherming tegen het water. Met deze wet werd bovendien begonnen met de uitvoering van de plannen van ingenieur Cornelis Lely, toenmalig minister van Waterstaat.

Cornelis Lely (1854-1929) bracht een groot deel van zijn leven in Den Haag door. Drie keer was hij minister van Waterstaat, één keer wethouder in Den Haag. Tijdens zijn periode in Den Haag heeft hij veel invloed gehad op de stad zelf. De vissershaven in Scheveningen komt uit zijn koker. Met zijn plannen stond tot hij recht tegenover een andere prominente Hagenaar, Hendrik Willem Mesdag, die vond dat er niets aan de duinen en het strand mocht veranderen. Politiek gezien was Cornelis Lely een sociaal voelend liberaal. Hij zorgde bijvoorbeeld dat er een ongevallenwet kwam, goede woningbouw en het Algemeen Kiesrecht. Als wethouder bemoeide hij zich met de stadsuitbreiding, de schoolstrijd, de schouwburg en nog veel meer.

Archivaris Coos Wentholt neemt u mee in woord en beeld door het fascinerende leven van de man die ook wel de ingenieur van het nieuwe Nederland wordt genoemd.

Naar boven