Verborgen Geschiedenis, pagina 45
?
Verborgen Geschiedenis, pagina 45

Presentatie | di 5 mei 2020   13:30 - 15:30 uur

Een verborgen geschiedenis van Nederlands-Indië

Audiovisuele presentatie van Indië-kenner, journalist en acteur Thom Hoffman

In deze presentatie neemt Thom Hoffman het publiek mee op een fascinerende reis door de tijd, aan de hand van betoverende en soms confronterende foto’s uit Nederlands-Indië. Zijn boek 'Een verborgen geschiedenis' is het resultaat van 20 jaar onderzoek in de schatkamers van Nederlandse musea en erfgoedinstellingen.

Het boek daagt uit tot een andere manier van kijken naar historische foto’s uit de voormalige kolonie. De foto’s zijn voor het eerst niet primair gekozen vanuit een eurocentrisch perspectief, maar het gaat om de gevolgen van het koloniale ideaal voor Indonesiërs. Van de vroegste foto’s uit 1840 tot de laatste in 1949 is steeds meer de bevolking te zien, steeds vaker de Indonesische stem te horen. De foto’s maken duidelijk waar het streven naar gelijkheid en vrijheid vandaan komt.

Veel nieuw ontdekte foto’s tonen een onbekend beeld. De sfeer van nostalgie, tempo doeloe, het mythische Indië, blijkt een droombeeld dat niet altijd correspondeert met de werkelijkheid. Die was veel complexer, weerbarstiger, moderner en harder dan de fotografen ons doen geloven.

Naar boven