Rembrandt van Rijn: detail uit Musicerend Gezelschap (1626)
?
Rembrandt van Rijn: detail uit Musicerend Gezelschap (1626)

Presentatie | 15 jan 2019

Een Musicerend Gezelschap van Rembrandt van Rijn

Een Musicerend Gezelschap van Rembrandt van Rijn

Audiovisuele presentatie door musicus en musicoloog Margaret Krill

Audiovisuele presentatie door musicus en musicoloog Margaret Krill

Nederland is maar wat trots op zijn schilder Rembrandt van Rijn, maar ook op veel andere schilders uit de 17e eeuw. Niet voor niets noemen wij het onze Gouden Eeuw. Ook in de literatuur waren er in die tijd grootheden zoals Vondel en Bredero. Maar hoe zat het met de muziek? Een componist als Sweelinck kennen we meestal nog wel en misschien ook nog de naam van Jacob van Eyck; maar verder? In het werk van Rembrandt neemt het onderwerp ‘muziek’ een minimale plaats in. Toch is het interessant om deze werken eens nader te bestuderen en te onderzoeken welke rol muziek speelde in het dagelijks leven van de 17e eeuw. We gaan daarnaast in het bijzonder op zoek naar het muziekleven in Leiden en Amsterdam tijdens Rembrandts leven. De vraag is of wij daar nog componisten tegenkomen, en zo ja, hoe klonk hun muziek?

Naar boven