Organisatie

Organisatorisch is het Museon verdeeld over vier afdelingen: Educatie & Presentatie, Marketing & Communicatie, Collecties & Producties, Financiën & Publieksbegeleiding. Het managementteam, bestaande uit de directeur en de hoofden van de vier afdelingen, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Het museum heeft ruim zestig (part time) medewerkers in vaste of tijdelijke dienst.

Beleidsplan en jaarverslagen

Elke vier jaar brengt het Museon een beleidsplan uit, waarin het zijn plannen formuleert en aangeeft hoe het deze wil realiseren. In een jaarverslag rapporteert het Museon over de werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar (zie rechterkolom). Ook de financiële jaarcijfers kunt u hierin terugvinden.

Voor deze documenten kunt terecht in de downloadsectie van deze pagina.

Back to top